vzorník

Ukázka české Hudčické žuly, kterou u nás pořídíte bezkonkurenčně nejvýhodněji

Technické údaje

objemová hmotnost:                         2,6 – 3,2 t/m3

nasákavost do ustálené hmotnosti:  0,05 – 0,50 %

pevnost v prostém tlaku:                   135 – 320 MPa

pevnost v tahu za ohybu:                  15 – 30 MPa

 

K dispozici jsou i další vzory z celého světla. Pro bližší informace nás kontaktujte.